Suurella sydämellä sinua varten

Olemme joukko ansioituneita, kokeneita ja koulutettuja työkyvyn ammattilaisia. Olemme kaikki erilaisia, mutta meitä yhdistää ainakin yksi keskeinen seikka: suhtaudumme intohimoisesti yritysten auttamiseen parantamalla ihmisten kykyä tehdä töitä.

Kati Räfsten

Työkykyjohtamisen asiantuntija

TTM, Certified Business Coach

”Haluan olla tekemässä parempia työpaikkoja auttamalla organisaatioiden kaikkia tahoja onnistumaan henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisessa.”

Koen olevani etuoikeutettu saadessani tehdä merkityksellistä työtä auttaessani erilaisia organisaatioita työkyvyn johtamisen rakentamisessa ja uudistamisessa. Mikä sen parempaa, kuin saada työpaikat itse oivaltamaan heidän oma merkityksensä ja potentiaalinsa oman henkilöstönsä työkykyjohtamisessa sekä työterveysyhteistyössä! Pitkä kokemukseni työterveyshuollosta, esimiestyöstä, kiinnostukseni työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen johtamiseen, sekä esihenkilöiden tukeminen työkykyjohtamisessa ovat osaamisalueitani, joita saan hyödyntää työssäni. Uskon tavoitteelliseen, systemaattiseen, yhdessä tekemisen voimaan, jossa hyvä tekemisen meininki on aina mukana.

Lupaan teille onnistumisen tunteita työkykyjohtamisessa. Tehdään yhdessä mahdottomasta mahdollinen!

Kirsi Hartikainen

Työkykyjohtamisen asiantuntija

Työterveyshoitaja

“Oikeanlaisilla tavoitteilla ja tiedolla johtamisella voidaan päämäärä saavuttaa varmemmin ja vaikuttavammin!”

Haluan olla Emkinen huipputiimimme kanssa mukana “talkoissa”, joilla on tärkeä päämäärä pitää yritykset kilpailukykyisinä ja työntekijät työkykyisinä nyt, sekä tulevaisuudessa vaikuttavan työterveysyhteistyön avulla. Vahva haluni on myös kehittyä asiantuntijana ja oppia paljon uutta työkykyjohtamisen prosesseista sekä yhteistyöstä yritysten kanssa.

Työterveyshuollossa tehdyn pitkän työurani aikana olen nähnyt työelämän nopean muutoksen työssä itsessään, työhyvinvoinnissa ja työterveysyhteistyössä. Yhteisesti sovitut työkykyprosessit sovittujen mallien mukaisesti oikea-aikaisesti tuotettuna ja yhteistyön jatkuva tarkastelu ja mittaaminen ovat kultaakin arvokkaimpia asioita koko yritykselle. Työkykyjohtaminen on lähellä sydäntäni ja haluankin olla omalla työpanoksellani huipputiimimme kanssa auttamassa asiakkaitamme, jotta he saavuttavat omat asetetut tavoitteensa, jaksavat hyvin työssään ja kokevat vahvaa sitoutumista omaan työhönsä motivoitumisen, sekä työnilon kautta.

Helena Lehkonen

Arvojohtamisen asiantuntija

Kasvatustieteen tohtori

“Lupaan tutustuttaa sinut arvoihin ja niiden merkityksellisyyteen, jotta onnistut henkilöstön johtamisessa vaikuttavammin ja henkilöstön hyvinvointia tukien.”

Olen kiinnostunut ihmisistä ja siitä, mikä heitä motivoi. Kaikkein kiinnostavinta on käytännössä havaita, miten arvot vaihtelevat eri henkilöstöryhmien välillä, ja kuinka tätä tietoa voidaan käytännön johtamis- ja kehittämistyössä hyödyntää.

Antti Pankakoski

Neuvonantaja

Hallituksen jäsen

Leena Kreus

Työelämän asiantuntija,

MMM, työtieteet

”Unelmani suomalaisesta työelämästä on, että jokaisella olisi hallussaan oma perustehtävä, tahto ja kyky työhön, työpaikalla sujuvat työprosessit ja hyvä porukkahenki.”

Olen työnkehittäjä. Ensimmäisiä työpaikkojani oli vastuu puolustushallinnon siivoustoimesta, jolloin kasarmisiivouksessa siirryttiin kuivaharjauksesta kosteamoppaukseen kaikissa varuskunnissa. Eri puolilla Suomea siivoojien epätasaisesti jakautunut työmäärä mitoitettiin, ja siivousalueet jaettiin uudelleen. Siivoustyö koneellistettiin ja nykyaikaistettiin.

Yli kolmenkymmenen vuoden työnkehittämisen kokemuksella haluan auttaa asiakkaitamme työn tuottavuuden parantamisessa ja oman toimintansa kehittämisessä, tuottamalla aidosti arvoa asiakkaalle juuri niissä asioissa, jotka ovat asiakkaan liiketoiminnassa tärkeitä. Siitä syntyy työn iloa niin asiakkaalle kuin itsellenikin.

Uskon, että haastavimmatkin ongelmat ovat ratkaistavissa, ja että uusia erilaisia toimintamalleja on aina rakennettavissa. Uskon jatkuvaan oppimiseen ja yhdessä tekemisen voimaan.

Tätä työtä haluan tehdä työurani loppuun asti.

Helena Miranda

Asiantuntijalääkäri

Lääketieteen tohtori, Työterveyden dosentti

“Työkyky mitataan työssä eikä sairauslomalla – siksi työmme yritysten kanssa heidän arjessaan on niin tärkeää.”

Olen lääkärin ja kouluttajan työssäni työterveysalalla havainnut, että suurin osa suomalaisista yrityksistä haluaa tosissaan tukea työntekijöidensä hyvinvointia ja työkykyä. He eivät vaan tiedä, miten se parhaiten tehdään. On innostavaa voida auttaa yrityksiä ja samalla suomalaista yhteiskuntaa: kohdata, kuunnella, analysoida, tarjota tietoa, opastaa ja sparrata. 

Maritta Kerajärvi

Markkinointi ja viestintä

Digital Developer, MEJO, MJD Marketing Administration

"Me voimme ja pystymme, kuoppaisellakin tiellä – yhdessä."

Haluan olla siivittämässä yritystä ja ihmistä pärjäämään paremmin niin, että hyvinvointi heijastuu yrityksen menestykseen ja ihmisen loistamiseen omalla tiellään. Uskon, että työssään pääsee parhaiten tavoitteisiin silloin, kun on vapaus valita ja tehdä, mutta kirkas maalitolppa siintää edessä. Emkine on oman alansa kärjessä, eikä tämä ole itsestäänselvyys. On kutkuttavaa saada olla osallisena Emkinen tulevaisuuden uudistumista ja sen myötä entistä sulavampaa lentoa. Monipuolinen taustani markkinoinnissa sekä osaamiseni eri liiketoiminteissa, asiakasnäkökulmassa, valmennuksessa ja toimialalla ovat kaikki hyödyksi rakentaessamme hyvinvoivaa tulevaisuutta yhdessä.

Antti Lastunen

Asiakkaat ja kumppanit 

Perustajaosakas

Hallituksen puheenjohtaja

“Mielenkiintoani lisää entisestään eräs työyhteisöjen parhaiten kätketyistä mahdollisuuksista, eli se, kuinka paljon työterveysyhteistyötä ja työkykyjohtamista trimmaamalla voi parantaa tuloskuntoaan sekä lisätä elin-, pito- ja vetovoimaa kilpailluilla markkinoilla.“

Taakkani ja rikkauteni on loputon uteliaisuus ja intohimo ratkoa ihmislajin ongelmia, jotta sen taaperrus muuttuisi paremmaksi. Työkyvyttömyys ja kustannustehottomuus ovat aikamme suuria ongelmia, joten olen merkityksellisen äärellä! 

Velvollisuuteni, yhdessä kollegoideni kanssa mikäli sen meille sallit, on poistaa organisaatiosi työterveysyhteistyöstä ja työkykyjohtamisesta ne ongelmakohdat, jotka estävät teitä saavuttamasta omat tavoitteenne. Tyydytyksen saan vasta, kun te pääsette maaliin … kunnes maali siirtyy taas uuteen paikkaan. Työkykyjohtaminen on jatkuva prosessi!

Lupaan Sinulle, tuleva asiakkaamme, seuraavaa: Harhaan astumme mekin toisinamme, mutta osaamisesta, halusta ja ahkeruudesta se ei jää koskaan kiinni! Meidän kanssa on myös kivaa, jos tykkää iloisesta, systemaattisesta ja vaativan tavoitteellisesta toiminnasta.

Kati Räfsten

Työkykyjohtamisen asiantuntija

TTM, Certified Business Coach

”Haluan olla tekemässä parempia työpaikkoja auttamalla organisaatioiden kaikkia tahoja onnistumaan henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisessa.”

Koen olevani etuoikeutettu saadessani tehdä merkityksellistä työtä auttaessani erilaisia organisaatioita työkyvyn johtamisen rakentamisessa ja uudistamisessa. Mikä sen parempaa, kuin saada työpaikat itse oivaltamaan heidän oma merkityksensä ja potentiaalinsa oman henkilöstönsä työkykyjohtamisessa sekä työterveysyhteistyössä! Pitkä kokemukseni työterveyshuollosta, esimiestyöstä, kiinnostukseni työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen johtamiseen, sekä esihenkilöiden tukeminen työkykyjohtamisessa ovat osaamisalueitani, joita saan hyödyntää työssäni. Uskon tavoitteelliseen, systemaattiseen, yhdessä tekemisen voimaan, jossa hyvä tekemisen meininki on aina mukana.

Lupaan teille onnistumisen tunteita työkykyjohtamisessa. Tehdään yhdessä mahdottomasta mahdollinen!

Leena Kreus

Työelämän asiantuntija,

MMM, työtieteet

”Unelmani suomalaisesta työelämästä on, että jokaisella olisi hallussaan oma perustehtävä, tahto ja kyky työhön, työpaikalla sujuvat työprosessit ja hyvä porukkahenki.”

Olen työnkehittäjä. Ensimmäisiä työpaikkojani oli vastuu puolustushallinnon siivoustoimesta, jolloin kasarmisiivouksessa siirryttiin kuivaharjauksesta kosteamoppaukseen kaikissa varuskunnissa. Eri puolilla Suomea siivoojien epätasaisesti jakautunut työmäärä mitoitettiin, ja siivousalueet jaettiin uudelleen. Siivoustyö koneellistettiin ja nykyaikaistettiin.

Yli kolmenkymmenen vuoden työnkehittämisen kokemuksella haluan auttaa asiakkaitamme työn tuottavuuden parantamisessa ja oman toimintansa kehittämisessä, tuottamalla aidosti arvoa asiakkaalle juuri niissä asioissa, jotka ovat asiakkaan liiketoiminnassa tärkeitä. Siitä syntyy työn iloa niin asiakkaalle kuin itsellenikin.

Uskon, että haastavimmatkin ongelmat ovat ratkaistavissa, ja että uusia erilaisia toimintamalleja on aina rakennettavissa. Uskon jatkuvaan oppimiseen ja yhdessä tekemisen voimaan.

Tätä työtä haluan tehdä työurani loppuun asti.

Kirsi Hartikainen

Työkykyjohtamisen asiantuntija

Työterveyshoitaja

“Oikeanlaisilla tavoitteilla ja tiedolla johtamisella voidaan päämäärä saavuttaa varmemmin ja vaikuttavammin!”

Haluan olla Emkinen huipputiimimme kanssa mukana “talkoissa”, joilla on tärkeä päämäärä pitää yritykset kilpailukykyisinä ja työntekijät työkykyisinä nyt, sekä tulevaisuudessa vaikuttavan työterveysyhteistyön avulla. Vahva haluni on myös kehittyä asiantuntijana ja oppia paljon uutta työkykyjohtamisen prosesseista sekä yhteistyöstä yritysten kanssa.

Työterveyshuollossa tehdyn pitkän työurani aikana olen nähnyt työelämän nopean muutoksen työssä itsessään, työhyvinvoinnissa ja työterveysyhteistyössä. Yhteisesti sovitut työkykyprosessit sovittujen mallien mukaisesti oikea-aikaisesti tuotettuna ja yhteistyön jatkuva tarkastelu ja mittaaminen ovat kultaakin arvokkaimpia asioita koko yritykselle. Työkykyjohtaminen on lähellä sydäntäni ja haluankin olla omalla työpanoksellani huipputiimimme kanssa auttamassa asiakkaitamme, jotta he saavuttavat omat asetetut tavoitteensa, jaksavat hyvin työssään ja kokevat vahvaa sitoutumista omaan työhönsä motivoitumisen, sekä työnilon kautta.

Helena Miranda

Asiantuntijalääkäri

Lääketieteen tohtori, Työterveyden dosentti

“Työkyky mitataan työssä eikä sairauslomalla – siksi työmme yritysten kanssa heidän arjessaan on niin tärkeää.”

Olen lääkärin ja kouluttajan työssäni työterveysalalla havainnut, että suurin osa suomalaisista yrityksistä haluaa tosissaan tukea työntekijöidensä hyvinvointia ja työkykyä. He eivät vaan tiedä, miten se parhaiten tehdään. On innostavaa voida auttaa yrityksiä ja samalla suomalaista yhteiskuntaa: kohdata, kuunnella, analysoida, tarjota tietoa, opastaa ja sparrata. 

Helena Lehkonen

Arvojohtamisen asiantuntija

Kasvatustieteen tohtori

“Lupaan tutustuttaa sinut arvoihin ja niiden merkityksellisyyteen, jotta onnistut henkilöstön johtamisessa vaikuttavammin ja henkilöstön hyvinvointia tukien.”

Olen kiinnostunut ihmisistä ja siitä, mikä heitä motivoi. Kaikkein kiinnostavinta on käytännössä havaita, miten arvot vaihtelevat eri henkilöstöryhmien välillä, ja kuinka tätä tietoa voidaan käytännön johtamis- ja kehittämistyössä hyödyntää.

Maritta Kerajärvi

Markkinointi ja viestintä

Digital Developer, MEJO, MJD Marketing Administration

"Me voimme ja pystymme, kuoppaisellakin tiellä – yhdessä."

Haluan olla siivittämässä yritystä ja ihmistä pärjäämään paremmin niin, että hyvinvointi heijastuu yrityksen menestykseen ja ihmisen loistamiseen omalla tiellään. Uskon, että työssään pääsee parhaiten tavoitteisiin silloin, kun on vapaus valita ja tehdä, mutta kirkas maalitolppa siintää edessä. Emkine on oman alansa kärjessä, eikä tämä ole itsestäänselvyys. On kutkuttavaa saada olla osallisena Emkinen tulevaisuuden uudistumista ja sen myötä entistä sulavampaa lentoa. Monipuolinen taustani markkinoinnissa sekä osaamiseni eri liiketoiminteissa, asiakasnäkökulmassa, valmennuksessa ja toimialalla ovat kaikki hyödyksi rakentaessamme hyvinvoivaa tulevaisuutta yhdessä.

Antti Pankakoski

Neuvonantaja

Hallituksen jäsen

Antti Lastunen

Asiakkaat ja kumppanit 

Perustajaosakas

Hallituksen puheenjohtaja

“Mielenkiintoani lisää entisestään eräs työyhteisöjen parhaiten kätketyistä mahdollisuuksista, eli se, kuinka paljon työterveysyhteistyötä ja työkykyjohtamista trimmaamalla voi parantaa tuloskuntoaan sekä lisätä elin-, pito- ja vetovoimaa kilpailluilla markkinoilla.“

Taakkani ja rikkauteni on loputon uteliaisuus ja intohimo ratkoa ihmislajin ongelmia, jotta sen taaperrus muuttuisi paremmaksi. Työkyvyttömyys ja kustannustehottomuus ovat aikamme suuria ongelmia, joten olen merkityksellisen äärellä! 

Velvollisuuteni, yhdessä kollegoideni kanssa mikäli sen meille sallit, on poistaa organisaatiosi työterveysyhteistyöstä ja työkykyjohtamisesta ne ongelmakohdat, jotka estävät teitä saavuttamasta omat tavoitteenne. Tyydytyksen saan vasta, kun te pääsette maaliin … kunnes maali siirtyy taas uuteen paikkaan. Työkykyjohtaminen on jatkuva prosessi!

Lupaan Sinulle, tuleva asiakkaamme, seuraavaa: Harhaan astumme mekin toisinamme, mutta osaamisesta, halusta ja ahkeruudesta se ei jää koskaan kiinni! Meidän kanssa on myös kivaa, jos tykkää iloisesta, systemaattisesta ja vaativan tavoitteellisesta toiminnasta.

Kaipaatko uusia ajatuksia ja ideoita? Tilaa työkykyvinkit sähköpostiisi!

Työkyky on tehtävä

© 2022 Emkine Oy 

Postiosoite

Innopoli 2, Technopolis

Tekniikantie 14

02150 Espoo

Laskutus

Verkkolaskuosoite
003726000324

Y-tunnus
2600032-4

Operaattori
Maventa

Operaattorin välittäjätunnus
003721291126

PDF sähköpostilaskuosoite
26000324@scan.netvisor.fi

Työkyky on tehtävä

© 2022 Emkine Oy 

Postiosoite

Innopoli 2, Technopolis

Tekniikantie 14

02150 Espoo

Laskutus

Verkkolaskuosoite
003726000324

Y-tunnus
2600032-4

Operaattori
Maventa

Operaattorin välittäjätunnus
003721291126

PDF sähköpostilaskuosoite
26000324@scan.netvisor.fi

Käytämme sivustollamme evästeitä analysoidaksemme sivuston suorituskykyä sekä käyttöä.

Evästeet auttavat meitä räätälöimään sekä parantamaan sivustomme sisältöä ja käyttökokemusta.

Tietosuoja