Työterveyshuollon kustannukset 2018 – saadaanko sijoitetulla eurolla vaikuttavuutta eli työkykyisyyttä ja tuottavuutta?

KELA julkaisi kuluneen kesän aikana tilastonsa liittyen työterveyshuollon kustannuksiin vuonna 2018. Tilastoihin on koottu tietoa työnantajan työterveyshuollon järjestämiseen liittyvistä kustannuksista, jotka kuuluvat Kelan korvauksen piiriin.

Kelan tilastojen mukaan työterveyshuollon kustannukset olivat vuonna 2018 keskimäärin 442 euroa per työntekijä. Tämä tarkoittaa yhteensä 31,8 miljoonaa Kelan korvaamaa euroa vuodessa. Vaikka kustannusten vuosittainen kasvu on ollut maltillista, on tärkeää kiinnittää huomio siihen mitä vaikuttavuutta sijoitetuilla euroilla saadaan.

Tilastot kertovat, että yksi merkittävä kustannuserä ovat terveystarkastukset. Terveystarkastusten määrä on ollut jatkuvassa kasvussa nousten vuodesta 2010 48 %. Vuonna 2018 työterveyspalveluiden tuottajat tekivät asiakkailleen jo 1,4 miljoonaa terveystarkastusta, mikä tarkoittaa 76 tarkastusta sataa työntekijää kohden.

Terveystarkastuksista kertyvät kustannukset eivät kuitenkaan korreloi vaikuttavuuden kanssa. Työterveyshuollon terveystarkastusten on todettu olevan heikosti vaikuttavia ja kustannustehottomia (Furu 2020; Korgsboll 2019; Oulun työterveys 2013). Terveystarkastuksia harvoin kohdennetaan eniten tarvitseville tai elämäntapamuutoksiin motivoituneille. Sen sijaan niitä tehdään helposti uuteen työhön tulijoille sekä iän perusteella.

Toinen merkittävä kustannuksia kerryttävä tekijä on työpaikkaselvitykset. Vuonna 2018 niihin käytettiin yhteensä 539 000 tuntia, mikä on lähes puolet enemmän kuin vuonna 2010. Useimmiten työpaikkaselvitykseen osallistuvat työterveyshuollosta työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti. Tiedämme kuitenkin, että samaan aikaan tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja mielenterveydestä johtuva työkyvyttömyys lisääntyy. Tämä tarkoittaa, että työpaikkaselvitysten antama tieto ei nykymuotoisena tuota riittävää vaikuttavuutta. Niistä kertyvän tiedon avulla työtä tulisi edelleen muotoilla työpaikolla aktiivisesti terveellisemmäksi, turvallisemmaksi ja työkykyä tukevammaksi.

Työterveyshuollon Kela -korvauksiin panostetaan vuosittain miljoonia euroja. Emkine perkasi tilastot nostaen havaintoja siitä, miten saisimme mahdollisimman monesta eurosta mahdollisimman vaikuttavia tuloksia?

Tilastoista näkyy myös hyviä uutisia. Esimerkiksi sairaudenhoitokäynnit ovat laskeneet kymmenyksen vähemmän vuodesta 2010. Positiivinen suunta johtunee hoidon tarpeen arvioinnin käytön lisääntymisestä. Hoidon tarpeen arviointi vähentää sairaanhoitopalveluiden käyttöä. Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi tarpeen ja mahdollisen kiireellisyyden sekä oikean hoitopolun.

Toinen tekijä on etäpalveluiden kasvu, mikä kehittynee koronan takia entisestään. Nykyään merkittävä osa sairausvastaanotoista voidaan tuottaa etänä, mikä vähentää myös laboratorio- ja kuvantamistutkimusten määräämistä ja siten niistä johtuvia kustannuksia.

Työterveyshuollon tilastoista näkyy myös työterveyshuollon ulkoistamisen nouseva trendi isoissa yrityksissä. Vaikuttavuuden näkökulmasta havainto on mielenkiintoinen, sillä ulkoistuksen kautta vaikuttavuus ja laatu saattavat parantua mm. digitaalisten palveluiden ja seurantamahdollisuuksien myötä. Havaintojemme mukaan syynä ulkoistamiseen on ollut työterveyslääkärien haastava rekrytointi ja liian kalliit investoinnit integroituun työterveyshuoltoon, joka ei suoraan ole yrityksen ydinliiketoimintaa.

Emkine kannustaa ja haastaa työnantajat pohtimaan oman organisaation työterveyshuollon vaikuttavuutta ja sen parantamista. Laadukas yhteistyö työterveyshuollon kanssa sekä ajantasaiset toimintamallit esimerkiksi terveystarkastusten, työpaikkaselvitysten ja hoidon tarpeen arvioinnin suhteen tuovat vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta hankittuihin palveluihin.

 

Emkine Oy on riippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka tekee mm. toimintaympäristöanalyysejä yrityksille kartoittamalla työkykyjohtamisen ja työterveysyhteistyön vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden sekä kehittämiskohteet.

Työterveyshuollon Kela -korvauksiin panostetaan vuosittain miljoonia euroja. Emkine perkasi tilastot nostaen havaintoja siitä, miten saisimme mahdollisimman monesta eurosta mahdollisimman vaikuttavia tuloksia?

Kaipaatko uusia ajatuksia ja ideoita? Tilaa työkykyvinkit sähköpostiisi!

Työkyky on tehtävä

© 2022 Emkine Oy 

Postiosoite

Innopoli 2, Technopolis

Tekniikantie 14

02150 Espoo

Laskutus

Verkkolaskuosoite
003726000324

Y-tunnus
2600032-4

Operaattori
Maventa

Operaattorin välittäjätunnus
003721291126

PDF sähköpostilaskuosoite
26000324@scan.netvisor.fi

Työkyky on tehtävä

© 2022 Emkine Oy 

Postiosoite

Innopoli 2, Technopolis

Tekniikantie 14

02150 Espoo

Laskutus

Verkkolaskuosoite
003726000324

Y-tunnus
2600032-4

Operaattori
Maventa

Operaattorin välittäjätunnus
003721291126

PDF sähköpostilaskuosoite
26000324@scan.netvisor.fi

Käytämme sivustollamme evästeitä analysoidaksemme sivuston suorituskykyä sekä käyttöä.

Evästeet auttavat meitä räätälöimään sekä parantamaan sivustomme sisältöä ja käyttökokemusta.

Tietosuoja